Hiljaiseloa, muistutin sähköyhtiötä

11.01.2023

Hei!

Palaan vielä tähän asiaan. Sain kuluttajaneuvonnasta ohjeistuksen, jonka mukaan voin vedota sähkömarkkinalain 93 §:n "olennaisten muutosten kieltoon", ja mikäli asia ei etene, hakea sen jälkeen ratkaisusuositusta kuluttajariitalautakunnasta. Kuitenkin energian hinnan yli tuplaantuminen on jo melko olennainen muutos. Eri asia, tietoinen riski siis, olisi jos kyseessä olisi pörssisähkösopimus. Nyt sellainen ei kuitenkaan ole kyseessä.

Ote KKV:n tekstistä:
Kuluttajalle ilmoitettavan hinnanmuutosperusteen on oltava todellinen, mainitaaan kuluttajavalvonnassa. Jos myyjä käyttää hinnankorotuksen perusteena esimerkiksi sähkön markkinahinnan muutosta, on yhtiön kyettävä näyttämään, että sen sähkön hankintakustannukset ovat vastaavalla tavalla muuttuneet.

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:316/17 koski tapausta, jossa myyjäyhtiö teki sähkön hintaan eri kuluttajien osalta useita korotuksia ja ilmoitti korotusten perusteeksi joko sähkön markkinahinnan muutoksen tai liiketoiminnan kulujen muutoksen.

Markkinaoikeus totesi, että sähkön markkinahinnan muutos ei ole sellaisenaan sopimusehtojen mukainen muutosperuste, vaan niissä edellytetään sähkön hankintakustannusten muutosta. Näin ollen hinnanmuutoksen perusteena olevien sähkön hankintakustannusten muutosten on oltava todellisia. Pelkkä yleinen markkinahinnan muutos ei sellaisenaan osoita todellisten sähkönhankintakustannusten muutosta.

Yhtiö ei ollut esittänyt tarkempaa selvitystä siitä, millä tavalla se oli hankkinut hinnankorotuksen kohteena olleen sähkön ja miten kyseiset sähkön hankintakustannukset olivat määräytyneet tai muuttuneet.

Markkinaoikeus katsoi, että yhtiö oli sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin vastaisesti muuttanut toistaiseksi voimassa olevia sähkönmyyntisopimuksia sähkön markkinahinnan muutoksen tai liiketoiminnan kulujen muutokseen vedoten, vaikka hinnanmuutoksille ei ollut vastaavaa sähkömarkkinalain ja sopimusehtojen mukaista perustetta.

--------

Vastaustanne odottaen,

Riku Hautamäki