Sähkölaskun riitauttaminen

24.12.2022

Riitautin sähkölaskuni lähettämällä seuraavan tekstin energiayhtiölleni:

Riitautan laskun nro XXXXXXXXXX (tähän laskun numero) niiltä osin kuin sen kWh -hinta ylittää vuoden alussa olleen kWh -hinnan.

Peruste: Markkinaoikeus on linjannut päätöksessään MAO 316/17, että sähkön myyntihinnan muutoksen tulee perustua nousseeseen hankintahintaan - ei pörssihintaan.

Pyydän teitä toimittamaan em. Muutoksen todentavan asiakirjan. Jos sellaista ei ole olemassa taikka saatavilla, pyydän lähettämään uuden laskun 1/2022 -mukaisella kWh -hinnalla laskettuna.

Pyydän em. Laskelmaa joka tapauksessa, jotta voin suorittaa teille laskun riidattoman osuuden mahdollisimman pian.

https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/tietoa-ja-ohjeita-yrityksille/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/sahkoyhtio-ja-sahkon-hinnan-muuttaminen/

https://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/markkinaoikeudellisetasiat/1498034644529.html

Terveisin,

Riku Hautamäki