Vapaus, mitä se on?

17.10.2022

Vapauden liitto. Vapauden, mitä on vapaus?

Vapaus sanoa mielipiteensä, vapaus tehdä töitä, vapaus päättää omasta kehostaan.

Vapaus on toki monia muitakin asioita mainitsemieni lisäksi, mutta nämä kolme on nyt ainakin vakavasti uhattuna. Kokeile kirjoittaa sosiaaliseen mediaan, tai vaikka yleisönosastolle kriittinen, omaan mielipiteeseen perustuva kirjoitus koskien vaikka nyt pari vuotta pinnalla olleista piikeistä. Saatat hämmästyä (minä en) miten nopeasti kirjoituksesi saattaa kadota.

Työn tekeminen myöskään ei ole enää kaikille suotu vapaus. Voit joutua luopumaan oikeudesta tehdä työtäsi, mikäli kyseiseen työtehtävään sovelletaan tartuntatautilain väliaikaista pykälää 48a §. Tällä pykälällä kierretään perustuslaissa määriteltyä pykälää 18 § "Oikeus työhön ja elinkeinovapaus".

Tämän pykälän perusteella siis saatat joutua työttömäksi, mikäli haluat pitää kiinni vapaudesta päättää omasta kehostasi.Jos nyt olet joutunut tästä syystä työttömäksi, voidaan myös työttömyyspäiväraha evätä (on evätty) koska KELA katsoo että olet omalla menettelylläsi aiheuttanut työttömyyden.

Ei siis ole nämä asiat ainakaan enää vapaasti päätettävissä, niihin painostetaan taloudellisten menetysten uhalla