Vastaukseni energiayhtiön lähettämään vastaukseen

24.12.2022

Hei,

kiitos nopeasta vastauksesta.

Vastauksessanne ei valitettavasti tule esiin, paljonko hankintakulut ovat kasvaneet vuoden alusta. Viittaan tässä markkinaoikeuden päätökseen MAO 316/17, jonka mukaan markkinahinnan muutos ei sellaisenaan ole riittävä peruste tuntuvalle hinnan korotukselle, vaan perusteeksi edellytetään sähkönhankintakustannusten muutosta. 

Nyt sähköenergian hinta on siis yli tuplaantunut alle vuoden aikana, perusteeksi kelpaavia lukuja hankintakustannusten noususta ei ole esitetty. Lisäksi sähkömarkkinalain pykälä 67 määrittää että sähköä on toimitettava kohtuulliseen hintaan. Nyt hinnan kohtuullisuus on käytännössä mahdotonta selvittää, kun ei ole nähtävissä energian hankintakulujen muutosta.

Lukuja siis tarvitaan asian läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Tässä vielä linkki tuohon markkinaoikeuden päätökseen: 

https://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/markkinaoikeudellisetasiat/1498034644529.html

Ja tässä sähkömarkkinalain pykälään 67:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130588#O3L9P67


Otan mielelläni lukuja tutkittavakseni.

Terveisin,Riku Hautamäki