Vastaus riitautukseen

24.12.2022

Hei,
kiitos yhteydenotosta.

Sopimuksissamme noudatamme Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja SME 2014. Sähkönmyyntiehdot on liitteenä.

Sähkönmyyntiehtojen kohdassa 8.8. mainitaan, että sähkön myyjän on lähetettävä sähkön käyttäjälle ilmoitus hinnanmuutoksesta siten, että muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoituksessa tulee olla myös muutoksen peruste.

Sähkönmyyntiehtojen kohdan 8.8. mukaisesti olemme lähettäneet ilmoituksen hinnanmuutoksesta kuukautta ennen muutosajankohtaa. Lähettämässämme hinnanmuutoskirjeessä hinnankorotuksen syyksi olemme ilmoittaneet kohonneet hankintakustannukset. Hinnanmuutosilmoituksemme saatuaan asiakkaalla on oikeus irtisanoa myyntisopimus päättyväksi kahden viikon irtisanomisajoin. Tällöin muutetut hinnat eivät koske sähkön käyttäjää. Näin ollen toteamme, että lähettämämme lasku on aiheellinen ja sopimuksenmukainen.

Ystävällisin terveisin

asiakaspalvelu